Kichwateli 1

Muchiri Njenga
Kichwateli 1, 2015
Mixed media