White Picket

Kudzanai Chiurai
White Picket, 2011
Mixed Media on canvas
Work: 200 x 120 x 5 cm