John Coltrane

Sam Nhlengethwa
John Coltrane, 2021
Three colour lithograph
Paper: 76 x 57 cm

Enquire