Kichwateli 2

Muchiri Njenga
Kichwateli 2, 2015
Mixed media